Blog‎ > ‎

Bookmarklets a Nokia OSS (minimap) browser

Na prvý pohlaď by sa zdalo, ze Nokia - konkrétne jej OSS (alebo minimap) browser bookmarklety nepodporuje. S pár fintami sa ale dá prinútiť aj tento prehliadač k používateľsky prívetivejšiemu správaniu.
Prvou prekážkou je (IMHO dosť smiešna) kontrola, či bookmark obsahuje naozaj URL - konkrétne overuje, či adresa obsahuje postupnosť znakov "http://" (kdekoľvek v adrese..) V prípade, že v skripte tento reťazec máme, browser neodmietne bookmark uložiť, ak nemáme, jednoducho ho vložíme do poznámky na konci skriptu:

javascript:window.open('http://www.google.com/');

Alebo v prípade, že chceme otvoriť prázdne okno (a teda nemáme reťazec "http://" v kóde)
:

javascript:window.open('about:blank');/*http://*/


Druhý problém je, že pri ukladaní nahradzuje browser medzery (a pravdepodobne aj iné znaky) za ich urlencode variant. V prípade Jednoduchších skriptov medzery netreba, v zložitejších, kde jednoducho whitespace treba stačí medzeru nahradiť napríklad prázdnym komentárom:

var/**/a='text';


alebo skript, ktorý všetky odkazy na stránke upraví tak, aby sa otvorili v novom okne:

javascript:var/**/anchors=document.getElementsByTagName('a');for(var/**/i=0;i<anchors.length;i++){anchors[i].setAttribute('target','_blank');};/*http://*/


Nejde o žiadnu raketovú vedu, ale aj tak dúfam, že Nokia v budúcnosti zbytočné obmedzenia na bookmarky odstráni a my sa zaobídeme bez týchto barličiek.

Prípadne sa podeľte (v diskusii, alebo e-mailom) o vlastné bookmarklety. Rád ich tu zverejním.

Poznámka:
Testované na telefóne Nokia 5800 s verziou firmware 50.0.005 a vstavaným browserom verzie 7.2.3
Comments